x
Loading...

אבני דרך מרכזיות בתהליך התחדשות עירונית

תהליך התחדשות עירונית מעניק לדיירים ביטחון ושקט נפשי בכל הנוגע לרעידות אדמה ומפגעים בטיחותיים במבנה מסוכן והישן בו הם גרים.

בסוף התהליך תתקבל דירה חדשה מעוצבת בעלת מפרט דירתי איכותי ויוקרתי. הדירה בטיחותית וגדולה יותר בבניין חדיש בטיחותי ומודרני.

מעבר לשיפור המחייה ושיפור באיכות החיים ערך הדירה יעלה משמעותית מערך הדירה הקיימת.

4 קבלת ערבויות

תהליך קבלת ערבויות מגורם המממן את הפרויקט,
בעת חתימת הסכמים יש לשים דגש על סוגיית הערבויות בהתחדשות עירונית על מנת להבטיח את עצמכם כמה שיותר ועל כן, חשוב מאוד לשכור את שרותיו של עו"ד.

3 אישור עקרוני

לפני שיוצאים לדרך, יש לקבל אישור עקרוני של התוכנית בעירייה והוצאת היתר בניה.
אנו נכין עבורכם תוכניות מפורטות ונגיש אותן לעירייה לשם קבלת אישור עקרוני וקבלת היתר בניה.

2 הסכם בשקיפות מלאה

ההסכם שעליו נחתום יכלול את כל פרטי התהליך בשקיפות מלאה, כולל תנאי המעבר של דיירי הבניין לדיור חלופי בזמן שנבנה את ביתכם החדש, לרבות מפרטי הדירות החדשות, תוכניות הבנייה וכל שאר הפרטים, קטנים וגדולים כאחד.
נדאג לערבויות מלאות של מוסד פיננסי מוכר, כדי שאתם תוכלו לצאת לדרך בראש שקט.

1 הסכמה

ראשית יש לגייס הסכמה של הרוב הנדרש מבעלי הדירות לתחילת התהליך.
בחירת עו"ד מייצג מטעמכם לכלל הדירות שילווה אתכם בכל שלבי התהליך וידאג לאינטרסים שלכם בעלי הדירות.

7 סיום הבניה

בשעה טובה כשנסיים את הבניה תוכלו לחזור לבניין ודירה חדשים לגמרי! דירה ובניין בטיחותיים, דירה גדולה יותר בעלת מרפסת שמש, ממ"ד וחניה פרטית.

6 מימון לדיור חלופי

התחלנו?! בזמן שאנחנו בונים את ביתכם החדש נספק לכם מימון לדיור חלופי.

5 הריסת הביניין

עם קבלת היתרי הבנייה אנו נפעל להריסת בניינכם הישן ולבניית בניינכם החדש והמודרני בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש, תוך שיתוף פעולה מלא עמכם. אנו מתחייבים לפעול לקידום התהליך בהקדם האפשרי, תוך הקפדה על סטנדרטי הבנייה המקצועיים, הגבוהים והמחמירים ביותר, למען חזרתכם המוקדמת ככל האפשר לביתכם החדש והבטיחותי, בבניין חדש ובסביבה מחודשת.

נגישות
WordPress Lightbox