En
              


קבוצת אגוז הינה חברה ליזמות וביצוע פרויקטים בתחום הנדל"ן עם מיקוד והתעמקות בפרויקטים של תמ"א 38 לסוגיהם .
עם 19 שנות נסיון בפיתוח נדל"ן בישראל, ו-9 שנות ניסיון בפיתוח נדל"ן ברומניה .
קיימת לקבוצת אגוז יכולת מוכחת בשיתוף-פעולה מוצלח עם כלל לקוחותינו, בין אם מדובר בחברות פרטיות/ציבוריות ובין אם מדובר במשקיעים פרטיים.
 
החזון שלנו כי כל אדם בוחר את מגוריו לא רק על-פי איכות דירה, אלא גם על-פי אפיונים סביבתיים, הוביל אותנו להתמחות ביכולת לזהות מגמות וצרכים עירוניים, וזאת על-מנת לספק תשואה גבוהה למשקיעים תוך שמירת שביעות-רצון גבוהה של הרוכש הסופי.
 
החברה פועלת במספר תחומים -  יזמות, פיתוח, ניהול ובקרה:
  •   קבוצת אגוז פועלת ליישום רעיונות ויצירת פרויקטים חדשים בתחום הנדל"ן,  עסקאות קבוצה ועסקאות קומבינציה מתוך תכנון וחשיבה מוקדמים.
  •  יישום בפועל של היזמות באמצעות קידום הפרויקט,שיווקו ומעבר משלב הרעיון לשלבי הביצוע בפועל.
  •  ניהול אדמיניסטרטיבי:הגדרת תהליכי העבודה, נהלי העבודה, אחראי הפרויקט, התקשרות עם כל גורמי הביצוע הנדרשים לטובת הפרויקט, יישום התהליכים ומציאת פתרונות מתאימים,  באמצעות כלי ניהול ושליטה, כולל דיווחים שוטפים ביחס לכל שלבי הפרויקט לגורמים הרלוונטיים בפרויקט.
  • הגדרת מנגנון פיקוח ובקרה על כלל תהליכי העבודה בפרויקט, לטובת אבחון  "צווארי-בקבוק" בתהליך ונקודות תורפה או חריגה מנהלים, מציאת פתרונות   ויישומם להמשך שוטף ותקין של הפרויקט עד לסיומו והגשתו ללקוח. 
שירות לקוחות