En
              


המוטו שלנו
- "Real Estate Synergy Investments" (השקעות נדל"ן סינרגטיות).
וזאת באמצעות ניהול וליווי קבוצות רכישה לבנייה משותפת.

כ-18 שנים קבוצת אגוז עוסקת בניהול קבוצות רכישה לבנייה משותפת.
קבוצת אגוז מנהלת ומלווה את המיזם על כל שלביו: מהפן המשפטי, תכנוני, מימוני, ביצועי, שיווקי, מיתוגי ועד מסירת הדירה לדיירים/משקיעים.
אנו בקבוצת אגוז מאמינים כי דרך העבודה צריכה לשקף אותנו כעסק וכאנשים.
אבני היסוד לפיהם פועלת קבוצת אגוז משקפים את השילוב בין שניהם:

  • מיקוד
  • ניתוח ופתרון
  • גמישות
  • פשטות
  • יצירתיות
  • שקיפות מלאה

דרכנו בקבוצת אגוז היא של עבודה לצד הדייר/משקיע כשותפים בשקיפות מלאה.
לכן, אנו מאמינים בתיעוד מקיף של כל הידע המצטבר בפעילות החברה השוטפת.
כך יש ביכולתנו להגיש דיווחים מסודרים לכל המעורבים בפרוייקט תוך שימת דגש על התאמת הנתונים
לגורם המקבל בכדי למנוע סרבול, ויצירת מיקוד בהנעת הפרוייקט קדימה.
כל מיזם מלווה בניהול יומן תיעוד פרוייקט שוטף ומקיף.
אנו מתמחים בניתוח תהליכים מורכבים, באמצעות פירוק התהליכים לגורמים.
אנו מאתרים את ה"בולענים" ו"צווארי-הבקבוק" ומביאים למציאת פתרונות איכותיים.
 

שירות לקוחות