En
              


אנו בקבוצת אגוז מאמינים כי כל אדם בוחר את מקום מגוריו לא רק על-פי איכות דירה ומבנה, אלא גם על-פי כלל האפיונים הסביבתיים של חינוך, נגישות וסביבה.
מתוך החזון ולהגשמתו, אנו מתמקדים בהקמת פרוייקטים באיזורים בעלי פוטנציאל גידול אוכלוסיה גבוה, כתוצאה מפיתוח תשתיות התעבורה, החשמל, המים והביוב לבניית איכות חיים טובה יותר.
עיקרון וחזון זה מלווה את המוטו שלנו לסינרגיה בהשקעה כך שלכל הטבה באפיון אחד בהכרח תהיה השפעה חיובית על שאר האפיונים.

חינוך- כי הרכישה בהווה תשפיע על העתיד.
מתוך מחשבה ונסיון, אנו יודעים כיום כי רכישת נכס נעשית תמיד במחשבה של שנים קדימה.
רוכש הנכס ירצה לראות פוטנציאל רחב של התפתחות עבור עצמו ועבור משפחתו בסביבה הקרובה אליו.
מוסדות מערכת החינוך על גווניהם ורמותיהם, אשר ימצאו בקרבת הנכס, יהוו גורם מרכזי בהחלטה על רכישת נכס.

נגישות-
כי זמינות וזריזות הן צורך של איכות חיים בין אם מדובר ברכב משפחתי או בתחבורה ציבורית. בימינו, נגישות נוחה ומהירה יותר תורמת לאיכות חיים גבוהה יותר.
אנו בקבוצת אגוז מכירים בעולם ההופך דינמי ומהיר יותר מיום ליום.
אנו מבינים את צורך המשקיע והרוכש בדרכי גישה זמינות, זריזות לא רק כיום אלא גם בעתיד, לאפשר שקט נפשי בידיעה שנסיעה מהבית לעבודה, לבתי-הספר, לחוגים ובחזרה הביתה לא כרוכה בלקיחת יום חופש. 

סביבה - כי בית אינו רק צורך בעבורך, הוא מקום המהווה את שאיפותיך ורצונותיך. 
כולנו ערים היום לחשיבותם של חיים בסביבה ירוקה, אך לא די בכך. הסביבה מהווה עבורינו מכלול של גורמים, כגון: הקירבה למקומות הבילוי והמסחר באיזור, השכנים בבניין, בשכונה ובאיזור והאווירה אליה נגיע בכל יום.
הסביבה שלנו מעידה עלינו, ואנו תמיד נרצה להרגיש שאנו חיים בסביבה בה אנו יכולים לנשום עמוק ולחייך.

קבוצת אגוז יודעת שהרגע בו המבנה והדירה הופכים לבית, הוא הרגע המכריע.
 

שירות לקוחות