En
              


קבוצת אגוז הינה חברה לביצוע פרוייקטים בתחום הנדל"ן בעלת 18 שנות נסיון בפיתוח נדל"ן בישראל, ו-8 שנות נסיון בפיתוח נדל"ן ברומניה.
לקבוצת אגוז יכולת מוכחת בשיתופי פעולה מוצלחים עם כלל לקוחותינו, בין אם מדובר בחברות או גופים גדולים, ובין אם מדובר במשקיעים פרטיים.
באמצעות גיבוש קבוצות משקיעים לבנייה משותפת וליווי צמוד משלב איתור הקרקע ועד מסירת הדירות, אנו בקבוצת אגוז מעניקים מהתמחותנו בכלל התחומים הכלולים בתהליך:
יזמות, פיתוח, ניהול ובקרה.


 


פיתוח תשתיות ואפיון סביבתי, הם ערך הכרחי להשקעה בנכס בכדי להבטיח את הצלחתו ועמידותו לאורך שנים.
איכות מבנה ודירה, בצירוף חינוך, נגישות וסביבה, מהווים יתרון משמעותי למשקיע ולרוכש העתידי.

כ-18 שנים קבוצת אגוז עוסקת בניהול קבוצות רכישה לבנייה משותפת.
קבוצת אגוז מנהלת ומלווה את המיזם על כל שלביו: מהפן המשפטי ,התכנוני, המימוני, הביצועי (קבלן מבצע), השיווקי מיתוגי ועד מסירת הדירה לדיירים.
 

בהקמה

קבוצת אגוז מאמינה בשקיפות מלאה ללקוחותיה.
כל לקוחות הפרוייקט יקבלו מספר משתמש וסיסמא, באמצעותם יוכלו לצפות באופן שוטף במצב חשבונותיהם, קצב התקדמות הפרוייקט, רשימת היועצים, פרטי קשר של כלל הדיירים בפרוייקט ועוד.